logo

Chúng tôi cung cấp đầy đủ tất cả các dịch vụ liên quan đến Facbook với nhiều sự lựa chọn và giá cả phải chăng. Để sử dụng lịch vụ và theo dõi các thay đổi giá cũng như cập nhật mới nhất từ chúng tôi, vui lòng đăng ký tài khoản tại đây.

 

Buff Facebook

Tên Dịch Vụ Ghi chú Thành Viên Cộng Tác Viên Đại Lý Trạng thái
reaction_like Tăng chậm 85 ₫ 80 ₫ 74 ₫ Hoạt động
reaction_care   150 ₫ 141 ₫ 132 ₫ Hoạt động
reaction_love   142 ₫ 134 ₫ 125 ₫ Hoạt động
reaction_wow   141 ₫ 132 ₫ 123 ₫ Hoạt động
reaction_haha   150 ₫ 141 ₫ 132 ₫ Hoạt động
reaction_sad   186 ₫ 174 ₫ 162 ₫ Hoạt động
reaction_angry   264 ₫ 248 ₫ 231 ₫ Hoạt động

----------

like_corona_max Tăng chậm 53 ₫ 50 ₫ 46 ₫ Hoạt động
s_like_comment Siêu tốc. 70 ₫ 66 ₫ 62 ₫ Hoạt động

----------

comment Lên tự nhiên 1,144 ₫ 1,072 ₫ 1,001 ₫ Chậm
comment_v2 Giá Sale. Tốc độ tốt . 1k/1 ngày 215 ₫ 198 ₫ 182 ₫ Hoạt động
comment_v4 Hỗ trợ nhãn dán sticker (Không hỗ trợ video) 352 ₫ 330 ₫ 308 ₫ Hoạt động
comment_v5 Tốc độ siêu tốc - [Max 10K] 704 ₫ 660 ₫ 616 ₫ Hoạt động

----------

share Chất lượng tốt, Phù hợp share cuộc thi 1,056 ₫ 990 ₫ 924 ₫ Hoạt động
share_v2 có thể kèm nội dung khi share. [ Không hỗ trợ video. ] 704 ₫ 660 ₫ 616 ₫ Hoạt động
share_v3 Share việt giá rẻ 264 ₫ 248 ₫ 231 ₫ Hoạt động
share_v4 Share ảo ổn định-Không hỗ trợ video, bài share. 14 ₫ 14 ₫ 13 ₫ Hoạt động
share_v5 Share ảo Hỗ Trợ Video - Lên Siêu Tốc 3.2 ₫ 3 ₫ 2.8 ₫ Hoạt động
share_v6 Chất lượng tốt. Siêu tốc. Ổn định 287 ₫ 265 ₫ 243 ₫ Hoạt động

----------

share_group   432 ₫ 405 ₫ 378 ₫ Hoạt động
share_group_v2 Chất lượng tốt hơn 704 ₫ 660 ₫ 616 ₫ Hoạt động

----------

buff_group Via việt- Lên luôn không phải đợi. 40 ₫ 38 ₫ 35 ₫ Hoạt động
buff_group_v2 Via avt 5k /24 giờ 59 ₫ 56 ₫ 52 ₫ Hoạt động
buff_group_v3 Clone avt - [5k/ 1 ngày ] 40 ₫ 38 ₫ 35 ₫ Hoạt động
buff_group_v4 Via avatar-Lên siêu tốc nhất 96 ₫ 90 ₫ 84 ₫ Hoạt động
buff_group_v5 Via việt [ 10k/ 24 giờ ] 21 ₫ 20 ₫ 18 ₫ Hoạt động

----------

review Nội dung ngắn, hoặc tiếng việt không dấu 480 ₫ 450 ₫ 420 ₫ Hoạt động
review_v2 Chất lương tốt 2,720 ₫ 2,550 ₫ 2,380 ₫ Hoạt động

 

Tên Dịch Vụ Ghi chú Thành Viên Cộng Tác Viên Đại Lý Trạng thái
follow BH 3 tháng [ Done trong 24h ]. 13 ₫ 12 ₫ 11 ₫ Hoạt động
follow_v3 Sub việt -BH 3 tháng - [ 10.000sub /24 giờ ] 22 ₫ 20 ₫ 19 ₫ Hoạt động
follow_v4 Sub việt - BH 3 tháng - [ 3.000sub /24 giờ ] 21 ₫ 19 ₫ 18 ₫ Hoạt động
follow_v5 Sub việt - BH 1 tháng - [ 5.000 /24 giờ ] 35 ₫ 33 ₫ 31 ₫ Hoạt động
follow_v6 Sub Via việt- [ 10.000/24 giờ] BH 1 tháng 34 ₫ 32 ₫ 29 ₫ Hoạt động
follow_v7 Sub Via việt [ 4.000/ 24 giờ ] BH 7 ngày 14 ₫ 14 ₫ 13 ₫ Hoạt động
follow_v8 Sub mới [ sale giá] 2.9 ₫ 2.6 ₫ 2.4 ₫ Hoạt động
follow_v9 Lên siêu tốc [ 10K sub/1 lần cài] 5 ₫ 4.6 ₫ 4.2 ₫ Hoạt động
follow_v10 Sub Via việt- [ 25.000/24 giờ] BH 1 tháng 38 ₫ 36 ₫ 34 ₫ Hoạt động
follow_v11 Sub thật ( dễ tụt vì ng thật cno bỏ theo dõi) - [ 500-2k/ 24 giờ ] 79 ₫ 73 ₫ 67 ₫ Bảo trì

 

Tên Dịch Vụ Ghi chú Thành Viên Cộng Tác Viên Đại Lý Trạng thái
like_page Tốt nhất- [ Tốc độ 3000/ 24 giờ ] -BH 1 tháng 29 ₫ 26 ₫ 24 ₫ Hoạt động
like_page_v3 via việt - [3.000 like /24 giờ ] KBH 85 ₫ 80 ₫ 74 ₫ Hoạt động
like_page_v4 Có Tụt- [ Tốc độ 5.000/ 24 giờ ] -BH 2 tháng 20 ₫ 18 ₫ 17 ₫ Hoạt động
like_page_v5 Có Tụt- [ Tốc độ 3.000/ 24 giờ ] -BH 1 tháng 13 ₫ 12 ₫ 11 ₫ Hoạt động
like_page_v6 via nuôi -BH 7 day [ 10.000 / 24 giờ ] 38 ₫ 36 ₫ 34 ₫ Hoạt động
like_page_v7 via nuôi - BH 7 day [ 3.000 /24 giờ ] 14 ₫ 14 ₫ 13 ₫ Hoạt động
like_page_v8 Sub page (beta) - [ siêu tốc done vài phút ] 26 ₫ 24 ₫ 22 ₫ Hoạt động
like_page_v10 via nuôi -BH 7 day [ 25.000 / 24 giờ ] 38 ₫ 36 ₫ 34 ₫ Hoạt động

 

VIP Facebook

Tên Dịch Vụ Ghi chú Thành Viên Cộng Tác Viên Đại Lý Trạng thái
vip_like Không avatar. Không giới hạn bài đăng 2,112 ₫ 1,980 ₫ 1,848 ₫ Ngừng nhận đơn
vip_like_v2 Có avatar. ổn định 1,760 ₫ 1,650 ₫ 1,540 ₫ Hoạt động
vip_like_v3 Có avatar, Lên nhanh 1,936 ₫ 1,815 ₫ 1,694 ₫ Hoạt động
vip_like_v4 Có avatar - lên tự nhiên 1,145 ₫ 1,057 ₫ 969 ₫ Chậm
vip_like_v5 Có avt, Không giới hạn bài đăng 1,936 ₫ 1,815 ₫ 1,694 ₫ Hoạt động
vip_live   14,400 ₫ 13,500 ₫ 12,600 ₫ Hoạt động
vip_live_post   4.3 ₫ 4 ₫ 3.6 ₫ Hoạt động

----------

vip_cmt Không giới hạn bài đăng 11,440 ₫ 10,725 ₫ 10,010 ₫ Hoạt động
vip_cmt_v2 1 ngày 5 bài 14,080 ₫ 13,200 ₫ 12,320 ₫ Ngừng nhận đơn
vip_cmt_v3 (1 ngày 7 bài - ổn định) 7,866 ₫ 7,261 ₫ 6,656 ₫ Hoạt động
vip_cmt_v4 1 ngày 10 bài 9,600 ₫ 9,000 ₫ 8,400 ₫ Hoạt động

----------

vip_view_video   21 ₫ 20 ₫ 18 ₫ Hoạt động

----------

vip_share Ổn định 8,800 ₫ 8,250 ₫ 7,700 ₫ Hoạt động

 

Tên Dịch Vụ Ghi chú Thành Viên Cộng Tác Viên Đại Lý Trạng thái
s_like Like việt-like nhanh 18 ₫ 16 ₫ 15 ₫ Hoạt động
s_like_v2 Via việt. Ưu tiên siêu tốc. 8 ₫ 8 ₫ 7 ₫ Hoạt động
s_like_v3 Like việt 11 ₫ 10 ₫ 10 ₫ Hoạt động
s_like_v4 Like via việt. 30 ₫ 28 ₫ 27 ₫ Hoạt động
s_like_v5 Like nước ngoài. 6 ₫ 6 ₫ 6 ₫ Ngừng nhận đơn
s_like_v6 Like việt, Lên nhanh nhất. 37 ₫ 34 ₫ 32 ₫ Hoạt động
s_like_v7 Like việt. Lên trung bình. 11 ₫ 10 ₫ 10 ₫ Hoạt động

----------

s_follow Lên siêu tốc, BH 7 ngày - [ mua là done ] 14 ₫ 14 ₫ 13 ₫ Hoạt động
s_follow_v2 Sub việt - BH 1 tháng - [ 10.000 /24 giờ ] 22 ₫ 20 ₫ 19 ₫ Hoạt động
s_follow_v4 Lên lập tức. Ít quá tải 70 ₫ 66 ₫ 62 ₫ Hoạt động

----------

s_like_page   56 ₫ 52 ₫ 49 ₫ Hoạt động

 

Tên Dịch Vụ Ghi chú Thành Viên Cộng Tác Viên Đại Lý Trạng thái
view_live_v2_2   4 ₫ 3.75 ₫ 3.5 ₫ Hoạt động
view_live_v2_1   4.8 ₫ 4.5 ₫ 4.2 ₫ Hoạt động
view_live_v2_0   6 ₫ 6 ₫ 6 ₫ Hoạt động
view_video_v3 Hãy xóa nếu video ẩn k lên view. 11 ₫ 10 ₫ 10 ₫ Chậm
view_video_v4 View 3s. 35 ₫ 33 ₫ 31 ₫ Chậm
view_story   11 ₫ 10 ₫ 10 ₫ Hoạt động
view_600p_1   1,760,000 ₫ 1,650,000 ₫ 1,540,000 ₫ Ngừng nhận đơn
view_600p_2   1,496,000 ₫ 1,402,500 ₫ 1,309,000 ₫ Ngừng nhận đơn
view_15k   79,200 ₫ 74,250 ₫ 69,300 ₫ Hoạt động

 

Tên Dịch Vụ Ghi chú Thành Viên Cộng Tác Viên Đại Lý Trạng thái
poke   35,200 ₫ 33,000 ₫ 30,800 ₫ Hoạt động
filter_friend   9,600 ₫ 9,000 ₫ 8,400 ₫ Hoạt động
proxy   1,408 ₫ 1,320 ₫ 1,232 ₫ Hoạt động
bot_comment   2,240 ₫ 2,100 ₫ 1,960 ₫ Hoạt động
bot_love_story   4,800 ₫ 4,500 ₫ 4,200 ₫ Hoạt động