logo

Bảng giá dịch vụ Tiktok

 

Tên Dịch Vụ Ghi chú Thành Viên Cộng Tác Viên Đại Lý Trạng thái
like_tiktok Có tụt khi tăng - [ 300-700 /1 ngày] 38 ₫ 36 ₫ 34 ₫ Hoạt động
like_tiktok_v3 Lên ổn ( cần chờ vài giờ mới nhảy ) - [ 500-2k /24h] 40 ₫ 37 ₫ 34 ₫ Hoạt động
like_tiktok_v5 Like việt, [500-1000 /24 giờ] 26 ₫ 24 ₫ 22 ₫ Hoạt động
like_tiktok_v6 Tốc độ tốt nhất. [Không hủy đơn kể cả lên chậm] 61 ₫ 56 ₫ 52 ₫ Hoạt động
like_tiktok_v7 Like ngoại - [ 1k/ 24 giờ] 26 ₫ 24 ₫ 22 ₫ Bảo trì

----------

follow_tiktok_v5 Sub việt, Ít tụt. 100 sub /24h. [ SALE ] 45 ₫ 42 ₫ 39 ₫ Chậm
follow_tiktok_v6 Sub việt - [ 1k-3k/24 giờ ] 51 ₫ 47 ₫ 43 ₫ Hoạt động
follow_tiktok_v7 Sub ngoại - BH 7 day - [ 5k-30k/24 giờ] 69 ₫ 64 ₫ 58 ₫ Hoạt động

----------

view_tiktok Lên trung bình. hiện tại hơi chậm 5 ₫ 5 ₫ 5 ₫ Hoạt động
view_tiktok_v2 Lên nhanh 0.16 ₫ 0.15 ₫ 0.14 ₫ Bảo trì
view_tiktok_v3 Lên ổn định và nhanh. - [Khuyên dùng] 8 ₫ 7 ₫ 7 ₫ Hoạt động

----------

comment_tiktok_v2 ổn định 352 ₫ 330 ₫ 308 ₫ Hoạt động
share_tiktok ổn định - [ 100.000 share/24 giờ ] 141 ₫ 132 ₫ 123 ₫ Ngừng nhận đơn
share_tiktok_v3   14 ₫ 13 ₫ 12 ₫ Hoạt động
live_tiktok   1.76 ₫ 1.65 ₫ 1.54 ₫ Bảo trì
vip_love_tiktok   22 ₫ 20 ₫ 19 ₫ Bảo trì
vip_love_tiktok_v2 Like việt 21 ₫ 19 ₫ 18 ₫ Hoạt động
vip_view_tiktok   0.1 ₫ 0.1 ₫ 0.1 ₫ Bảo trì