logo
tiki.vn

[Cycgo]-Giảm 45K cho đơn hàng từ 500K

Giảm 45K cho đơn hàng từ 500K. Áp dụng cho sản phẩm của Cycgo.

Dùng ngay
Code: 45KF500KD

Áp dụng đến: 12/10/2022

tiki.vn

[MINSU Official Store]-Giảm 35K cho đơn hàng từ 400K

Giảm 35K cho đơn hàng từ 400K. Áp dụng cho sản phẩm của MINSU Official Store. Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 5 lần.

Dùng ngay
Code: MIN35D

Áp dụng đến: 31/12/2022

tiki.vn

[Trang trí nội thất Certohome]-Giảm 100K cho đơn hàng từ 3 triệu

Giảm 100K cho đơn hàng từ 3 triệu. Áp dụng cho sản phẩm của Trang trí nội thất Certohome.

Dùng ngay
Code: DECOR100K

Áp dụng đến: 31/12/2022

tiki.vn

[Balanha2020]-Giảm 5K cho đơn hàng từ 130K

Giảm 5K cho đơn hàng từ 130K. Áp dụng cho sản phẩm của Balanha2020.

Dùng ngay
Code: BALANHA5

Áp dụng đến: 30/11/2022

tiki.vn

[Honda Ủy Nhiệm Hà Nội]-Giảm 100K cho đơn hàng từ 20 triệu

Giảm 100K cho đơn hàng từ 20 triệu. Áp dụng cho sản phẩm của Honda Ủy Nhiệm Hà Nội.

Dùng ngay
Code: MBHV100K

Áp dụng đến: 31/12/2022

tiki.vn

[ANH KHUE WATCH]-Giảm 15K

Giảm 15K. Áp dụng cho sản phẩm của ANH KHUE WATCH.

Dùng ngay
Code: SYLVIE0222

Áp dụng đến: 31/12/2022

tiki.vn

[Honda Ủy Nhiệm Bình Dương]-Giảm 100K cho đơn hàng từ 20 triệu

Giảm 100K cho đơn hàng từ 20 triệu. Áp dụng cho sản phẩm của Honda Ủy Nhiệm Bình Dương.

Dùng ngay
Code: BDHV100K

Áp dụng đến: 31/12/2022

tiki.vn

[Xưởng Gấu Bông BiBi]-Giảm 50K cho đơn hàng từ 950K

Giảm 50K cho đơn hàng từ 950K. Áp dụng cho sản phẩm của Xưởng Gấu Bông BiBi.

Dùng ngay
Code: TL2611

Áp dụng đến: 25/11/2022

tiki.vn

[KingTech Official Store]-Giảm 50K

Giảm 50K. Chỉ áp dụng cho một số sản phẩm của KingTech Official Store.

Dùng ngay
Code: KS460KI

Áp dụng đến: 12/10/2022

tiki.vn

[Moissanite]-Giảm 20K cho đơn hàng từ 300K

Giảm 20K cho đơn hàng từ 300K. Áp dụng cho sản phẩm của Moissanite.

Dùng ngay
Code: 4789746546

Áp dụng đến: 02/10/2022

tiki.vn

[ZAVAS OFFICIAL]-Giảm 50K cho đơn hàng từ 799K

Giảm 50K cho đơn hàng từ 799K. Áp dụng cho sản phẩm của ZAVAS OFFICIAL.

Dùng ngay
Code: ZAV50KK

Áp dụng đến: 28/02/2023

tiki.vn

[MINHSTORE Thời Trang Nam]-Giảm 15K cho đơn hàng từ 199K

Giảm 15K cho đơn hàng từ 199K. Áp dụng cho sản phẩm của MINHSTORE Thời Trang Nam.

Dùng ngay
Code: GFHFH

Áp dụng đến: 21/10/2022