logo
tiki.vn

[Đại Nam Sport]-Giảm 15K cho đơn hàng từ 350K

Giảm 15K cho đơn hàng từ 350K. Áp dụng cho sản phẩm của Đại Nam Sport. Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Dùng ngay
Code: DNS003

Áp dụng đến: 30/11/2035

tiki.vn

[ZAVAS OFFICIAL]-Giảm 50K cho đơn hàng từ 799K

Giảm 50K cho đơn hàng từ 799K. Áp dụng cho sản phẩm của ZAVAS OFFICIAL.

Dùng ngay
Code: ZAV50KK

Áp dụng đến: 28/02/2023

tiki.vn

[Đại Nam Sport]-Giảm 10K cho đơn hàng từ 250K

Giảm 10K cho đơn hàng từ 250K. Áp dụng cho sản phẩm của Đại Nam Sport. Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Dùng ngay
Code: DNS002

Áp dụng đến: 30/11/2033

tiki.vn

[MIKY STORE]-Giảm 10K cho đơn hàng từ 499K

Giảm 10K cho đơn hàng từ 499K. Áp dụng cho sản phẩm của MIKY STORE. Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Dùng ngay
Code: 10KMIKY

Áp dụng đến: 08/03/2023

tiki.vn

[ZoZo Unisex]-Giảm 10K cho đơn hàng từ 500K

Giảm 10K cho đơn hàng từ 500K. Áp dụng cho sản phẩm của ZoZo Unisex.

Dùng ngay
Code: 10KZOZO

Áp dụng đến: 01/03/2023

tiki.vn

[ZAVAS OFFICIAL]-Giảm 20K cho đơn hàng từ 399K

Giảm 20K cho đơn hàng từ 399K. Áp dụng cho sản phẩm của ZAVAS OFFICIAL.

Dùng ngay
Code: ZAV20KK

Áp dụng đến: 28/02/2023

tiki.vn

[iShow]-Giảm 20K cho đơn hàng từ 500K

Giảm 20K cho đơn hàng từ 500K. Áp dụng cho sản phẩm của iShow. Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 2 lần.

Dùng ngay
Code: 50WJIAN2W

Áp dụng đến: 29/06/2024

tiki.vn

[ZAVAS OFFICIAL]-Giảm 10K cho đơn hàng từ 290K

Giảm 10K cho đơn hàng từ 290K. Áp dụng cho sản phẩm của ZAVAS OFFICIAL.

Dùng ngay
Code: ZAV10KK

Áp dụng đến: 28/02/2023

tiki.vn

[Mualayeushop]-Giảm 5K cho đơn hàng từ 159K

Giảm 5K cho đơn hàng từ 159K. Áp dụng cho sản phẩm của Mualayeushop. Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Dùng ngay
Code: MOIGIA0322

Áp dụng đến: 03/03/2023

tiki.vn

[Kho nội y nam nữ]-Giảm 10K cho đơn hàng từ 100K

Giảm 10K cho đơn hàng từ 100K. Áp dụng cho sản phẩm của Kho nội y nam nữ. Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Dùng ngay
Code: 10KCHOBAN

Áp dụng đến: 01/03/2023

tiki.vn

[Luna Funiture]-Giảm 15K cho đơn hàng từ 799K

Giảm 15K cho đơn hàng từ 799K. Áp dụng cho sản phẩm của Luna Funiture.

Dùng ngay
Code: SN332

Áp dụng đến: 27/02/2024

tiki.vn

[Mualayeushop]-Giảm 3% tối đa 10K cho đơn hàng từ 159K

Giảm 3% tối đa 10K cho đơn hàng từ 159K. Áp dụng cho sản phẩm của Mualayeushop. Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 1 lần.

Dùng ngay
Code: MOIGIA0722

Áp dụng đến: 03/03/2023